ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

Encsencs- Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskola Nyírvasvári Telephely
intézményi bemutatása

 

Az Encsencs- Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskola Nyírvasvári Telephelye Szabolcs-Szatmár Bereg Megyében a Dél-Nyírségben, Nyírbátortól 5 km-re található. A korábban Vasvári Pál néven működő intézmény 2010 óta Encsencs és Penészlek Általános Iskoláival intézményi társulást alkot.

Az iskola a település központjában 4200 m2-es zöldövezetben fekszik. Az épület középső része a Károlyi majd a Luby család birtokában álló kúria, amit a helybeli lakosok „kastélynak” neveznek. 1985-ben építettek hozzá egy-egy épületrészt. Egyik oldalról tornaterem, vizesblokkokkal, másik oldalról 6 szaktanterem szertárakkal és vizesblokkal fogja közre a patinás régi iskolát. Így 1900 m2-es alapterületen 9 tanterem, 1 számítástechnikai szaktanterem, 1 tornaterem, 3 fejlesztő szoba, 2 öltöző, 1 orvosi szoba 4 szertár, ebédlő, konyha, aula szolgálja a tanulóifjúságot. A tantermek bútorzata a korábbi pályázatoknak köszönhetően megfelel a használói, partneri elvárásoknak. A tornaterem és a hozzá kapcsolódó szertár felszereltsége jó. A közvetlen nevelőmunkát segítő eszközpark informatikai és egyéb pályázatnak köszönhetően folyamatosan megújul. Számítástechnikai szaktanterem, nevelőszoba iroda, informatikai felszereltsége megfelelő. Az iskolát 2010-ben EU-s forrásból kívül-belül felújították.


Az intézmény tanulólétszáma 104 fő. A tanuló társadalom összetétele heterogén. A diákok közel 70 %-a halmozottan hátrányos helyzetű. Alsó tagozaton az iskolaotthonos rendszer működetésével, felső tagozaton napközivel és tanulószobával biztosítva van az egész napos oktatás
Az intézményi oktató-nevelő munkát 13 fő pedagógus látja el. Szakos ellátottság az áttanításnak köszönhetően közel 100%. Nevelők körében kismértékű fluktuáció minden évben jelen van.

Az intézmény kiemelkedő rendezvénye a Körzeti Egyházi Szavalóverseny. Az adventi idő nívós eseményén közel 200 szavaló, 100 meghívott vendég: egyházi elöljárók, intézményvezetők, kísérő pedagógusok és szülők vesznek részt.

 nyirvasvari.hu
titkarsag@nyirvasvari.hu
(42) 280 - 990