Fejlesztések, beruházások

alt
Nyírvasvári szegregátumának fejlesztése

A TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0090 kódszámú „Nyírvasvári szegregátumának fejlesztése” című projekt megvalósítása 2014 tavaszán kezdődött, amelyben a főkedvezményezett, a Nyírvasvári Község Önkormányzata mellett két konzorciumi partner működik együtt, a Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesülete, és a Türr István Képző és Kutató Intézet.

A komplex-telep program célja a Nyírvasvári község szegregált lakókörnyezetében, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, szociális és anyagi gondokkal küzdő lakosainak felzárkóztatása, és a település életébe történő beintegrálásának elősegítése a célcsoport szemléletformálásával, a komplex, egymásra épülő szolgáltatásfejlesztési elemek segítségével, és a helyi közösség aktív részvételével.

A pályázatban megvalósuló programokba egyrészt a szegregátumba élő hátrányos helyzetűeket vonják be (anyaközpont, baba-mama klub, háziasszonyok klubja, ifjúsági közösség fejlesztés), másrészt az egész település lakosságát (közösségi nap, Egészségnap stb.).

A projektben tervezett szociális, oktatási, egészségügyi, foglalkoztatási és közösségfejlesztési programelemeket a település e területeinek szakemberei állították össze, maximális figyelembe véve az itt élők életminőségét, problémáit.

 •  Mobil-Csillagpont
  „Nyírvasvári szegregátumának fejlesztése” – Komplex-telep program célcsoportjának egyik legnagyobb nehézségeként merült fel, hogy nem rendelkeznek a közösségek olyan helyiséggel, ami megfelelő helyszínként szolgálhatna a feltárt problémák megoldására. E nehézség elhárítását célozta meg, a projekt elemeként megvalósítandó Mobil-Csillagpont kialakítása és működtetése. 2014. augusztus 1-én aláírásra került a támogatási szerződés, amely lehetőséget adott a konténer megrendelésére és leszállítására is, amelyre 2014. október 8-án került sor. A Mobil-Csillagpont a szegregátum szélén került elhelyezésre – Rózsa telep utca 1/A. 

      • Közösségi nap
  2014. május 1-én a „Nyírvasvári szegregátumának fejlesztése” – Komplex-telep program keretében került megrendezésre a Közösségi nap, amelyen a település teljes lakossága részt vehetett. A Közösségi nap nagyon sikeres volt, a nyírvasvári gyerekek és felnőttek örömmel kapcsolódtak be az érdekes és színes programokba, így egy igazán szórakoztató közösségi kikapcsolódást jelentett ez a program. 

     • Anyaközpont - Baba-mama klub
  „Nyírvasvári szegregátumának fejlesztése” – Komplex-telep program keretében megvalósult anyaközpont és baba-mama klub életébe, a szegregátumba élő hátrányos helyzetű édesanyák és gyermekeik kapcsolódhattak be. 

   


Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyírvasvári Községben

 • Felújítás

        

 • Átadás

     

 

 

 nyirvasvari.hu
titkarsag@nyirvasvari.hu
(42) 280 - 990