Pályázat

Sajtóközlemény

Belterületi utak fejlesztése Nyírvasvári Községben

2023/március/07

Jelen projekt keretein belül Nyírvasvári Község Önkormányzata tulajdonát képező belterületi lakóhasználatú utak felújítása valósul meg. A beruházás teljes egészében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz program keretében kerül megvalósításra. Forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt összköltsége 77,97 millió forint európiai uniós támogatás, mely teljes egészében vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

 

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076

A projektgazda Nyírvasvári Község Önkormányzata, aki egyben a projekt egyedüli megvalósítója is.

A beruházás keretében az alábbi útszakaszok kerülnek felújításra:

- Nyírvasvári, Vasvári Pál utca és Pilisi utca (hrsz.: 393/1; 1016) 0+000-1+074 km közötti szakasz

A megvalósítási helyszínek mindegyike lakóút besorolású út. A fejlesztéssel érintett belterületi helyi közutak hossza összesen 1,074 km.

Kapcsolódó projektelemek:

- Közlekedésbiztonsági elemként tervezésre került a csomópont elé 100 m-re KKSZ 89-es tábla FNS kerettel, valamint veszélyt jelző vonalak kerülnek felfestésre a műszaki tervdokumentációnak megfelelően.

A projekt megvalósításával célunk a belterületi utak felújítása, kiépített infrastruktúra biztosítása a lakosság részére. Az utak felújításával, megépítésével és karbantartásával a közmunkaprogramban alkalmazottak számára munkát tudunk biztosítani.

A fejlesztés megvalósításával Nyírvasvári Község Önkormányzatának célja a lakosság helyben maradásának ösztönzése, amelyhez az utak felújítása, korszerűsítése nagyban hozzájárul. A projekt megvalósítása során a horizontális szempontok érvényesítésre fognak kerülni. Jelen projekt keretében tervezett fejlesztést a Nyírségi Fejlesztési Térség számára elkülönített indikatív keret terhére kívánjuk megvalósítani.

A projektről bővebb információt a http://nyirvasvari.hu/ oldalon olvashatnak.

A projekt tervezett fizikai zárásának napja: 2025.12.31.

További információ kérhető:

Kerekes Ágnes sajtóreferens

Telefonszám: +36 70 953 2495

E-mail cím: kerekes.agnes@mail.com

 

 

Sajtóközlemény

Belterületi utak fejlesztése Nyírvasvári Községben

2023/december/15

Jelen projekt keretein belül Nyírvasvári Község Önkormányzata tulajdonát képező belterületi lakóhasználatú utak felújítása került megvalósításra. A beruházás teljes egészében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz program keretében kerül megvalósításra. Forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt összköltsége 77,97 millió forint európiai uniós támogatás, mely teljes egészében vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

 

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076

A projektgazda Nyírvasvári Község Önkormányzata, aki egyben a projekt egyedüli megvalósítója is.

A beruházás keretében a Nyírvasvári belterületén található Vasvári Pál utca és Pilisi utca közötti szakaszon a burkolat és alépítményeinek felújítása, korszerűsítése, átépítése történt meg, a 0+000-1+074 km közötti szakaszon. A megvalósítással érintett helyszínek a hrsz 393/1 és a hrsz 1016.

A fejlesztéssel érintett utak mindegyike lakóút besorolású út. A fejlesztés hatására összesen 1,074 km belterületi helyi közút került megújításra.

A kivitelezési munkálatok ellátására beszerzési eljárás került kiírásra. A nyertes ajánlatot a Red Buffalo Kft. adta. A kivitelezési tevékenység Vállalkozási szerződés keretében történt meg. A Vállalkozási szerződés teljesítési határideje 2023. december 15. napjában került megadásra. Az építési munkálatokba a közmunkaprogramban résztvevő helyi lakosokat is bevonásra kerültek.

A fejlesztés megvalósításával Nyírvasvári Község Önkormányzata hozzájárult a településkép javításához, a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtéséhez, ezáltal a lakosság elégedettségének, helyben maradásának ösztönzéséhez.

A projekt megvalósítása során a horizontális szempontok érvényesítésre kerültek. Jelen projekt keretében tervezett fejlesztést a Nyírségi Fejlesztési Térség számára elkülönített indikatív keret terhére került megvalósításra.

 

A projekt fizikai zárásának napja: 2024.02.28.

A projektről bővebb információt a http://nyirvasvari.hu/ oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

Kerekes Ágnes sajtóreferens

Telefonszám: +36 70 953 2495

E-mail cím: kerekes.agnes@mail.comnyirvasvari.hu
titkarsag@nyirvasvari.hu
(42) 280 - 990