KÖFOP 1.2.1

 

 

 

A kedvezményezett neve: Nyírvasvári Község Önkormányzata

A projekt címe: Nyírvasvári Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A szerződött támogatási összeg: 6 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Nyírvasvári Község Önkormányzata célul tűzte ki a hatékony közigazgatási rendszer működtetését. A fejlesztés támogatja a 257/2016 (VIII.31.) ASP Kormányrendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását az Önkormányzat számára.

A projekt keretében az alábbi önkormányzati ASP rendszer szakrendszereihez történik meg a csatlakozás: iratkezelő rendszer, önkormányzati települési portál rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar-és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer.

Az elnyert támogatás az ASP rendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére, a munkatársak képzésen való részvételére és egyéb szakmai tevékenységek megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségeire használható fel. A szakmai tevékenységek keretén belül megtörténik az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, tesztelés, élesítés.

A támogatás maximális értéke az összes elszámolható költség 100 %-a. Az elnyert összeg 6 000 000 Ft, amelyből eszközbeszerzésre 3 300 000 Ft, egyéb szakmai költségekre 2 700 000 Ft fordítható. 

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében Nyírvasvári Község Önkormányzata 100 %-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásban részesült.

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00881

A projekt megvalósításának befejezése: 2018.06.30.



nyirvasvari.hu
titkarsag@nyirvasvari.hu
(42) 280 - 990